Onoverzichtelijke situaties Samuel Leviestraat worden aangepast

LEEK – Ruim een jaar geleden is de Samuel Leviestraat, als onderdeel van de vernieuwing van het centrum van Leek/Nietap, ingericht als shared space-gebied. Dat betekent dat alle verkeersdeelnemers gebruik maken van de zelfde verblijfsruimte. 

Vanuit de praktijk blijkt dat vooral het langzame verkeer (voetgangers en fietsers) met een aantal situaties moeite heeft. Na een inventarisatie en gesprekken met diverse (belangen)organisaties worden verbeteringen voorgesteld.

Zo worden fietsers vanaf het Vredewoldplantsoen eerder op de rijbaan geleid en wordt de rest van het fietspad weggehaald. De uitritten van de Pulvertorenstraat en het schuin tegenoverliggende grote parkeerterrein worden zodanig gecorrigeerd dat de situatie overzichtelijker wordt. Ook de centrale voetgangersoversteek bij de Lidl wordt beter zichtbaar gemaakt.

De raadscommissie van de gemeente Leek praat over de plannen in haar vergadering van 5 maart 2014 in het gemeentehuis, aanvang 19.55 uur.

Back to top button