Werkgroep Wenakker Westerkwartier bezoekt akkerbouwbedrijf die zich specialiseert in pootaardappelen

Westerkwartier – De werkgroep Wenakker van de gemeenteraad Westerkwartier, bracht samen met (assistent-)raadsleden en de wethouders Bert Nederveen en Hans Haze, een werkbezoek aan het akkerbouwbedrijf Maatschap Bos in Oldehove en Saaksum. De bezoekers lieten zich informeren over het reilen en zeilen van het bijzondere bedrijf dat zich specialiseert in pootaardappelen.

Hilko Bos vormt samen met broer Arjan en ouders Agnes en Koos de Maatschap. Hij geeft een duidelijke verklaring voor het succes van het bedrijf: “Oldehove en Saaksum liggen gunstig: dichtbij zee met een gematigd klimaat. We moeten het hebben van goede vakkennis, gezonde bodems en voortdurende kennisdeling. Het uitgebreide rassenpakket van aardappelen en de ontwikkeling van nieuwe rassen maken onze producten aantrekkelijk. Het betrouwbare kwaliteitssysteem en de sterke logistiek in onze Nederlandse sector en ons bedrijf zijn wezenlijk.”

Uien en graan
Naast pootaardappelen verbouwt maatschap Bos uien en graan. Hilko Bos vertelt de bezoekers over de moderne technieken om de gewassen te beschermen, onkruid te bestrijden en maximale kwaliteit van het pootgoed na te streven. Er wordt gebruik gemaakt van precisielandbouw, waarmee nauwkeurig gewerkt wordt en minder grondstoffen en hulpmiddelen nodig zijn. Cameragestuurd schoffelen wordt ingezet. Familie Bos past daarnaast onder meer niet-kerende grondbewerking toe, een natuurinclusieve benadering. Bij niet-kerende grondbewerking wordt de bodem zo min mogelijk beroerd. Groenbemesters worden gebruikt. Er wordt stro uitgestrooid over de aardappelruggen om verspreiding van virusziekten door bladluizen te voorkomen. Het bedrijf haalde met deze methode enige tijd geleden het nieuws.

Boodschap voor gemeente
Hilko Bos heeft ook een boodschap voor de raad en de gemeente: “Ga flexibel om met bestemmingsplannen, bouwblokken en bouwvergunningen voor de ontwikkeling van agrarische bedrijven. Houd het mogelijk om tot kavelverbetering en -inrichting te komen voor de wateropvang in verband met de klimaatverandering. Zorg voor een goede bereikbaarheid, kwaliteit van het wegennet en een minimale last voor de dorpskernen.”

Voorzitter van de werkgroep Wenakker Klaas-Wybo van der Hoek kijkt terug op het geslaagde bezoek: “We zijn onder de indruk van de professionaliteit en innovatie van dit bedrijf. Passie proef je in elke zin. Het familiebedrijf als bedrijfsvorm en flinke innovatie helpen bij het succes. Natuurlijk vallen er nog veel uitdagingen aan te gaan de komende jaren. Hoe bescheiden onze rol als gemeente en Wenakker ook is, we kunnen en moeten daar zeker een bijdrage aan leveren. Het goede gesprek, steunende samenwerking en verrassende vindingrijkheid zijn onze instrumenten. Dit kan dus allemaal maar mooi in Westerkwartier.”

Hoe zit het alweer Wenakker?
Op een bijeenkomst van agrariërs met raadsleden van Westerkwartier (3 november 2022) is het goede gesprek over de landbouw op gang gekomen. De boerenprostesten waren een belangrijke aanleiding. Het gesprek is ontstaan vanuit de wijsheid: praat niet òver elkaar maar mét elkaar. Vanuit confrontatie geboren en door samen het goede gesprek te voeren omgezet in verbinding. Er werd het voorstel gedaan om een werkgroep in te richten. In deze werkgroep nemen enkele betrokken personen uit de landbouwwereld en raadsleden zitting. Er is een evenwichtige verdeling tussen mensen uit de landbouw en uit de raad: acht om acht. Alle fracties uit de raad zijn vertegenwoordigd.

De raad heeft als leden van deze werkgroep benoemd:
– Vanuit de gemeenteraad: Harm Beute, Arnold Bloem, Harmke van der Sluis, Klaas-Wybo van der Hoek, Rogier van ’t Land, Alex Steenbergen, Ymte Sijbrandij, Sandra de Wit;
– Vanuit de agrarische sector: Arjen Boer, Hilko Bos, Wilma Giesen, Mark Groenveld, Rianne van der Helm, Henk Hulshoff, Thijs Neutel en Arjan de With.

Betekenis
De werkgroep draagt de naam “Wenakker Westerkwartier”. Wenakker is een mooi Gronings woord. Het staat voor de smalle strook aan de kop van de akker waar de ploeg gedraaid wordt. Daardoor was het ook deel van de akker waar niet veel of alleen onkruid groeide. En misschien het belangrijkste: het was de plek om te pauzeren, koffie te drinken en een praatje te maken met een collega of voorbijganger. Voor deze naam is gekozen,  omdat de hedendaagse uitdagingen veel wenden en keren vragen van de landbouw, de gemeente en onze samenleving. Tegelijkertijd is dat gesprek met de collega’s en voorbijgangers o zo belangrijk.

   
Back to top button