Groeiend aantal klachten over houtrook. Hoe zit dit bij jou?

Westerkwartier – Net als landelijk nemen ook in het Westerkwartier het aantal mensen die hinder van houtrook melden toe. Naar aanleiding van een ingekomen brief had Groen Links dit groeiende probleem voor het raadsoverleg van de gemeente Westerkwartier van 31 januari op de agenda gezet.

De fractie krijgt hierover regelmatig klachten van inwoners binnen. Een paar tijdens het debat voorgelezen citaten laten zien hoe houtrook longklachten verergeren. Groen Links denkt dat mensen met een houtkachel  nog beter voorgelicht moeten worden over hoe te stoken en wanneer juist niet. Ook pleit  de fractie voor vervanging van oude kachels door de veel minder schadelijke nieuwe kachels en voor het aansluiten bij  het Schone Lucht Akkoord.

Schone Lucht Akkoord
Het doel van het Schone Lucht Akkoord is om de luchtkwaliteit in Nederland permanent te verbeteren. Dit door maatregelen te nemen over het aanpakken van uitstoot door de scheepvaart, luchtvaart, industrie, wegverkeer en ook houtstook. Het is een akkoord tussen Rijk, alle provincies en een aantal gemeenten. De gemeente Westerkwartier doet hier nog niet aan mee.

Wat vinden de andere fracties ?
De fractievoorzitter van de CU geeft aan zelf een actief houtstoker te zijn en kijkt met een kwinkslag naar de klachtentoename. De CU vindt dat daar waar er klachten zijn er geprobeerd moet worden dit als goede buren met elkaar op te lossen. Als technische oplossing ziet de fractie het installeren van een fijnstoffilter en pleit ook voor betere voorlichting.

Het CDA is blij met de schone lucht die we in het Westerkwartier hebben. Volgens het CDA hebben we soms te maken met ongezonde lucht maar dat dit  juist in de zomer het geval is en ziet zo geen problemen met  houtkachels. Vooral de nieuwe houtkachels ruik je niet volgens het CDA. De fractie is wel voorstander van goede voorlichting hoe te stoken. Als tip verwijst het CDA naar de Zwitserse aansteekmethode  (Stappenplan: de Zwiterse aansteekmethode – De Groene Stoker).

Ongezond en hinderlijk
De fractie van VZ  is het met het CDA eens dat we in onze gemeente blij mogen zijn met de schone lucht. VZ herkent een toename van klachten over houtrook en beaamt dat houtrook ongezond is en hinderlijk kan zijn. De fractie begrijpt de grote groei in gebruik van hout- en pelletkachels wel. VZ vindt dat de prijs van aardgas veel te hoog is geworden en wijt dit o.a. aan het beleid van de D66 minister Jetten. De belastingen op aardgas zijn de afgelopen paar jaar enorm verhoogd, waardoor er  nu voor het verwarmen met aardgas 2x meer betaald moet worden dan gemiddeld in Europa. Een nieuwe warmtepompinstallatie en  extra isolatie is daarbij volgens deze fractie niet voor iedereen betaalbaar. VZ  doet de oproep richting het komende kabinet  om de belastingverhoging terug te draaien en vraagt de gemeente om direct bij een houtrook melding om de tafel te gaan met de melder en de houtstoker  en  samen naar een oplossing te zoeken.

Wat vinden de partijen
Sterk sluit zich aan bij de roep om meer aan voorlichting te doen Sterk ziet hetzelfde probleem als VZ en wijst ook op de betaalbaarheid. De net nieuw geïnstalleerde fractie Lijst Dijkstra- Jacobi herkent uit eigen ervaring dat houtrook erg hinderlijk is. Ze heeft geen passende oplossing, maar hamert wel op de noodzaak van goede voorlichting. De VVD verwacht net als de CU dat buren bij klachten dit onderling bespreken en kunnen oplossen. D66 wijst op de eigen keuzevrijheid en pleit ook voor voorlichting via een communicatiecampagne. De Pvda tot slot wijst op de noodzaak van betere landelijke regels. PvdA sluit zich aan bij VZ mbt de betaalbaarheid en wijst op het goedkoper zijn van houtstook.

Standpunt college
Het college maakt zich zorgen over de grote aantal klachten die er binnenkomen. De gemeente heeft uitgebreid onderzocht of het toch aansluiten bij een Schone Lucht Akkoord zinvol is en ziet er zowel voor- als nadelen in. Dit zal door het college verder worden uitgewerkt en via een brief bij de raad over terugkomen.

Wat is uw mening?
Ervaar jij ook klachten van houtrook? Of ben je eigenaar van een hout- of pelletkachel? Wat is je mening? Wat vindt je van de standpunten van de fracties en het college? Laat het weten in een reactie onder het bericht op Facebook.

   
Back to top button