Gemeente; ‘Samen werken aan een sociaal Westerkwartier’

Westerkwartier – Het college van burgemeester en wethouders ging afgelopen dinsdag 12 maart akkoord met het concept beleidsplan sociaal domein ‘Samen werken aan een sociaal Westerkwartier’. In dit plan zijn de ambities van de gemeente verwoord, namelijk: Veerkrachtige inwoners, dorpen, buurten en gemeenschappen, goede toegang en passende ondersteuning voor inwoners en samenwerkende en in samenhang werkende organisaties.

Geef uw mening
Inwoners, samenwerkingspartners en maatschappelijke organisaties kunnen reageren op het beleidsplan, waarna het college het in juni voorlegt aan de gemeenteraad om te laten vaststellen. U kunt ook reageren op het plan tot uiterlijk 10 april ’24 via www.westerkwartier.nl/samen-werken-aan-een-sociaal-westerkwartier

Gemeente zet zelfde koers voort en stelt doelen
Het vorige beleidsplan was in 2014 opgesteld namens de vier voormalige gemeenten van Westerkwartier. De hoogste tijd dus voor een vernieuwing. Het nieuwe beleidsplan is geen koerswijziging. De gemeente bouwt voort op de uitgangspunten van 2014 en past deze toe op de situatie van nu. Wel is er veel aandacht voor samenwerking binnen het sociaal domein. Samenwerkingspartners, maatschappelijke organisaties en inwoners dachten met de gemeente mee bij totstandkoming van dit beleidsplan. Gezamenlijk zijn er tien doelen opgesteld om te realiseren. Elke organisatie heeft daarin zijn eigen rol en verantwoordelijkheid. Samen werken we aan een sociaal Westerkwartier.

Wethouder Bert Nederveen: ‘Ik ben trots op het concept beleidsplan Sociaal Domein dat er nu ligt. Vanuit een gezamenlijk vertrekpunt werken we samen aan het welzijn van onze inwoners. We spreken niet over onze inwoners zonder met hen te spreken, daarom nodig ik u van harte uit om ook uw mening te geven op het plan.’

Samen en voor elkaar zorgen
We hebben roerige tijden achter de rug, waarvan we de gevolgen nog duidelijk merken. Door de coronacrisis en energiecrisis namen de zorgvragen van inwoners toe. Zorgen over financiën, armoede, eenzaamheid, somberheid en gezondheid. Daarbij neemt de druk op de zorg ook toe door de toenemende vergrijzing. Om de zorgvragen aan te kunnen wil de gemeente preventief werken om vroegtijdig problemen te signaleren. Daarnaast wil de gemeente inwoners stimuleren en ondersteunen om (meer) voor elkaar zorgen. Er zijn al vele goede inwonersinitiatieven in onze gemeente. De gemeente blijft daarom werken vanuit het vertrouwen dat onze inwoners en onze dorpen zelfredzaam en samenredzaam zijn. Als dit onvoldoende gebeurt, kunnen inwoners een beroep doen op ondersteuning bij de gemeente of onze samenwerkingspartners.

Wat is het Sociaal domein?
Tot het sociaal domein behoren niet alleen de wettelijke taken van de gemeente, zoals de Jeugdwet, Wet maatschappelijk ontwikkeling (Wmo) en de Participatiewet. De gemeente zet zich ook in voor het versterken van de eigen kracht en zelfredzaamheid én preventie, zoals welzijn, gezondheid, leefbaarheid, vrijwilligerswerk, mantelzorg, onderwijs, sport en cultuur.

   
Back to top button