Manifestatie GroenLinks voor zonnecentrale langs A7

LEEK – GroenLinks afdelingen uit het Westerkwartier organiseerden zaterdag 8 maart een korte manifestatie om opnieuw de aandacht te vestigen op de oproep van de Provincie Groningen aan gemeenten om grond beschikbaar te stellen voor het plaatsen van grote aantallen zonnepanelen: een zonnecentrale. 

De locatie aan de A7 is gereserveerd is voor de Zuiderzeelijn, de spoorverbinding richting Heerenveen. Die gaat er echter niet door en aangezien de gemeente de gronden hier al in bezit heeft is het bij uitstek geschikt voor de aanleg van een zonnecentrale.  Maar het kan ook op andere locaties. Zo zijn de bewoners van Nienoordsrand al jaren in de slag met het bedrijf Jager/Dusseldorp in Midwolde en is bedrijfsverplaatsing de beste optie. De vrijgekomen grond kan prachtig ingezet worden voor het plaatsen van een grote hoeveelheid zonnepanelen. De stroom kan mooi gebruikt worden voor de woonwijk en het bedrijventerrein Leeksterhout. GroenLinks kiest voor groen  in plaats van het grijs van asfalt en beton, om te ontspannen, om te spelen; Om te leven! Het milieu moeten we zo min mogelijk belasten, we moeten zuinig omgaan met natuurlijke bronnen.  Een grootschalig initiatief voor zonnepanelen sluit daar volledig bij aan.

GroenLinks kiest voor  een ambitieus en noodzakelijk klimaatbeleid, voor openbaar vervoer en fiets, voor milieuvriendelijke bedrijvigheid  en voor compact bouwen.  Slim beleid en innovatieve maatregelen waarmee we de economie duurzaam kunnen laten groeien. De overheid moet hier een voortrekkersrol vervullen.  In Leek kan daar in nog een stevige slag gemaakt worden. Energie beperkende maatregelen in eigen gebouwen, zonnecollectoren en energiezuinige straatverlichting.  Een initiatief van de gemeente om de aandacht op OostIndie te vestigen voor dit doel lijkt heel aardig maar is veel te vrijblijvend. Wereldwijd zien we de gevolgen van de klimaatverandering en de klimaatcrisis.  Het is bittere noodzaak dat de politiek meer ambitie gaat tonen en maatregelen doorvoert die écht het verschil maken.

We moeten zorgen dat we 2025 ‘klimaatneutraal’ zijn; dat we streven naar een zo laag mogelijk energieverbruik; dat we duurzame energiebronnen gebruiken; dat we een zo gering mogelijke uitstoot van broeikasgassen kennen. Dit kan en dit moet. Sámen met burgers, instellingen en ondernemers kunnen we dat realiseren.

Back to top button