Afspraken over nieuwbouw, uitbreiding en verduurzaming van schoolgebouwen in Westerkwartier vastgelegd met schoolbesturen

Westerkwartier – De gemeente Westerkwartier heeft, samen met de schoolbesturen, een nieuw integraal huisvestingsplan onderwijs (IHP) 2024-2027 gemaakt. Hierin staan de afspraken tussen de schoolbesturen en de gemeente over nieuwbouw, uitbreiding en verduurzaming van schoolgebouwen.

Er komen ook aanverwante zaken aan de orde: verkeersveilige schoolomgeving, openbare schoolterreinen, maatschappelijke functies van schoolgebouwen, bewegingsonderwijs, vandalismeschade en de wens voor meer kindcentra. Het Kwaliteitskader PO en VO en Frisse scholen worden als uitgangspunt voor (ver)nieuwbouw van scholen genomen.

Programma
Op de korte termijn staat de nieuwbouw van het Lauwers College in Grijpskerk gepland. Voor het jaar 2025 is vernieuwbouw van Christal in Grootegast aangevraagd. Voor rsg de Borgen doet de gemeente op dit moment onderzoek naar een locatie, al dan niet in de vorm van een onderwijscampus.

Het Westerkwartier kent in verhouding veel oudere en kleinere schoolgebouwen. Er zijn twee schoollocaties voor het middelbaar onderwijs aan de beurt voor nieuwbouw. Dit betekent dat er flinke investeringen nodig zijn om aan de wettelijke onderwijshuisvestingstaak te voldoen.

Vervolg
Gemeente en schoolbesturen werken verder aan een uitvoeringsprogramma op basis van de door de gemeenteraad vast te stellen kaders in het IHP. Hierbij hoort een globale planning en een prioriteitenstelling. De verwachting is dat de raad op 26 juni 2024 het IHP 2024-2027 behandelt.

   
Back to top button