Gemeente Westerkwartier maakt pilot met groene emissievrije energiebron tijden Valkery festival mogelijk

Westerkwartier – Hoe kunnen we het Valkery festival duurzamer maken? Deze vraag bracht de organisatie van het Valkery festival op het innovatieve idee. Ze willen het gebruik van fossiele brandstoffen en de geluidsoverlast voor omwonenden beperken door buiten de festivaluren om gebruik te maken van een accu. Deze accu wordt tijdens de festivaluren opgeladen door de dan toch al draaiende generator. Gemeente Westerkwartier is enthousiast over dit idee en stelt een innovatiesubsidie beschikbaar om een pilot met deze groene emissievrije energiebron mogelijk te maken.

Wethouder Innovatie Bé Schollema: “Deze pilot onderstreept het belang van innovatie en innovatieve inwoners. Met deze innovatieve pilot kan worden bijgedragen aan verdere verduurzaming van onze gemeente.”

Groene emissievrije energiebron
Het Valkery festival wordt van 29 mei tot en met 1 juni 2024 gehouden in Opende. Het is een groot en inmiddels jaarlijks terugkerend muziekevenement met diverse podia.

Voor zo’n evenement is het nodig om dag en nacht een generator in te zetten. Ook buiten de festivaluren is veel energie nodig om apparatuur gekoeld en geprogrammeerd te houden. Door in deze uren gebruik te maken van een accu die tijdens de festivaluren wordt geladen door de dan toch al draaiende generator, kan er worden bespaard op het gebruik van fossiele brandstoffen. Daarbij is de accu veel stiller dan een generator. De geluidsoverlast buiten de festivaluren wordt zo aanzienlijk beperkt. De inzet van de accu, een groene emissievrije energiebron, betekent zo een verduurzaming van het festival.

Ervaring inzet accu delen
De inzet van een accu tijdens een festival is nieuw voor het Westerkwartier. De organisatie van het Valkery festival wil de ervaring die zij opdoet met de pilot graag delen met andere festivals/evenementen (in het Westerkwartier). Organisatoren van andere festivals zijn ook van harte welkom om de pilot live te komen bekijken.

Informatie over het Innovatiefonds is te vinden op www.westerkwartier.nl/innovatiefonds

   
Back to top button