Inloopbijeenkomsten voor mogelijke drinkwaterbronnen in de provincie Groningen waaronder in Leek

Provincie – De provincie Groningen zoekt in opdracht van het Rijk naar Aanvullende Strategische Voorraden (ASV’s). Dit zijn plekken waar grondwater gewonnen kan worden om er drinkwater van te maken.

Eind 2022 wees de provincie op basis van uitgebreid vooronderzoek vier gebieden aan die geschikt lijken als ASV: Leek-Roden, Zuidoost Groningen, Bellingwolde en Veendam. In een zogeheten Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) beschrijft de provincie onder andere hoe zij de mogelijke effecten van ASV’s op het milieu verder gaat onderzoeken in het plan-mer. De NRD ligt van 12 juni tot en met 23 juli 2024 ter inzage.

Waar gaat de terinzagelegging over?
In een Notitie Reikwijdte en Detailniveau beschrijft de provincie waarom zij zoekt naar ASV’s in deze vier gebieden, welke alternatieven er zijn en hoe zij de mogelijke effecten van ASV’s op het milieu verder onderzoekt in het plan-mer. Van 12 juni tot en met 23 juli 2024 kan iedereen op de NRD reageren en eventuele aandachtspunten meegeven.

Waar is de NRD in te zien?
De NRD is digitaal te vinden op www.officielebekendmakingen.nl en op de website van de provincie Groningen onder Beschikbaarheid van zoetwater. U kunt de NRD ook tijdens kantoortijden inzien op het provinciehuis in Groningen (Sint Jansstraat 4, 9712 JN Groningen). U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.

Zienswijze indienen
Tot en met 23 juli 2024 kan iedereen reageren op de NRD, dat heet formeel een zienswijze indienen. Dit kan per brief bij de provincie Groningen, postbus 610, 9700 AP Groningen of per e-mail naar [email protected] . Vermeld in uw brief of e- mail uw naam, adres en woonplaats en zet bovenaan uw brief of e-mail bij onderwerp: ‘zienswijze NRD ASV’s’.

Procedure
Nadat de provincie de binnengekomen zienswijzen heeft verwerkt, stelt zij de NRD vast. Daarna stelt de provincie het plan-mer op. Hiermee kan zij uiteindelijk één of meerdere gebieden aanwijzen als ASV. Dit plan is naar verwachting begin 2025 klaar.

Inloopbijeenkomsten in juni
De provincie vindt het belangrijk om inwoners mee te laten denken over de plannen. Daarom organiseren de provincie Groningen en Waterbedrijf Groningen inloopbijeenkomsten op locaties in de verschillende zoekgebieden:

Donderdag 13 juni: Dorpshuis Meeden, Hereweg 203, Meeden
Dinsdag 18 juni: The Health hub, 1e Energieweg 13, Roden
Woensdag 19 juni: De Postwagen, Hoofdstraat 53, Tolbert
Donderdag 20 juni: Partycentrum De Meet, Dorpsplein 6, Bellingwolde

Tijdens de bijeenkomsten kunt u de NRD inzien en vragen stellen aan medewerkers van de betrokken partijen. Tussen 19.00 uur en 20.30 uur kunt u binnenlopen. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Wilt u meer weten over de zoektocht naar mogelijke drinkwatergebieden voor de toekomst? Kijk dan op: www.provinciegroningen.nl/beschikbaarheidzoetwater

   
Back to top button