Aankondiging brief bestemmingsplan ‘Veegplan reparatiepercelen buitengebied Westerkwartier’

Westerkwartier – Woensdag 22 mei 2024 is in het raadsoverleg van de gemeente Westerkwartier gesproken over de vaststelling van het bestemmingsplan ‘Veegplan reparatiepercelen buitengebied Westerkwartier’.

De gemeente laat weten; “Met dit bestemmingsplan herstellen we onder meer onjuistheden op perceelsniveau. Het gaat hier om bestemmingen of aanduidingen die percelen per ongeluk hebben gekregen of die niet meer van toepassing zijn door het huidige gebruik. En kennen we aan een groot aantal voormalige agrarische bedrijfspercelen in het buitengebied van de voormalige gemeente Marum een woonbestemming toe.”

Extra aandacht
In het raadsoverleg van 22 mei is besloten het stuk aan te houden om het bestemmingsplan nog een keer extra onder de aandacht te brengen. Het plan komt 26 juni opnieuw in het raadsoverleg. Voor die datum ontvangen ruim 100 adressen van de gemeente een brief over de voorgenomen wijziging. Deze brief is maandag 27 mei 2024 verstuurd. Betrokken inwoners hebben tot uiterlijk 3 juni 2024 om te reageren op de voorgenomen wijziging. Door de korte reactie termijn stelt de gemeente u met dit bericht op de hoogte van de verzonden brief.

Het ‘Veegplan reparatiepercelen buitengebied Westerkwartier’ vindt u op de website met ruimtelijke plannen en op de website over de Omgevingswet. Het identificatienummer van het plan is NL.IMRO.1969.BPBG21BEHE1-OW02.

Heeft u vragen?
Dan kunt u de gemeente bellen via 14 0594. U kunt ook een mail sturen naar [email protected].

   
Back to top button