Colleges Leek en Noordenveld markeren 4 jaar samenwerking project Leek-Nietap

LEEK-NIETAP – Nu het einde van de collegeperiode nadert zullen de huidige colleges van burgemeester en wethouders van de gemeente Leek en Noordenveld hun samenwerking bij het project herinrichting centrum Leek-Nietap markeren met een rondgang langs het project.

Historische wandelroute

Onderweg presenteren wethouder Tanja Haseloop en wethouder Jacob Dam de eerste tegel met historische informatie van een bijzondere plek op de grens van Leek en Nietap. Dit is de eerste van in totaal 30 tegels langs de wandelroute die de Historische Kring momenteel ontwikkelt en gaat aanleggen. Op de tegel staat een historische omschrijving van het pand of de plek met foto en een QR-code, die verwijst naar de website van de Historische Kring met meer informatie. Naar verwachting zijn eind dit jaar alle tegels geplaatst. Begin 2015 brengt de Historische Kring ook een speciale uitgave van het kwartaalblad uit over het project en het centrum Leek-Nietap, inclusief wandelroute.

 

Afrondende werkzaamheden

In het voorjaar van 2014 wordt het gras gezaaid en worden de bloembollen gepoot. Ook worden de platanen bij het waterelement aan de Schreiershoek dan geplaatst. Net als de nieuwe aanplant aan het Synagogeplein en nabij het Joodse Schooltje aan de Samuel Leviestraat.

In het toekomstige groen langs de Schreiershoek in Leek wordt momenteel een prachtig waterelement aangelegd. Het waterelement vormt een uniek object in de openbare ruimte en speelt in op de historie van Leek. Het waterelement komt namelijk op de plek waar tot ongeveer vijftig jaar geleden het Leekster Hoofddiep liep. Het ontwerp is de uitwerking van de variant die in 2011 door de inwoners is gekozen.

Op dit moment wordt gewerkt aan de planvorming voor de herinrichting van de vlonder aan het Boveneind. Hierover volgt nader bericht.

 

Project Leek-Nietap

Dit project is een deelproject van de Intergemeentelijke Structuurvisie Leek-Roden en wordt mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de Regio Groningen-Assen en aanvullende bijdragen van Provincie Groningen en Provincie Drenthe. De eigen bijdrage bestaat voornamelijk uit projectonderdelen waar de gemeenten al middelen voor gereserveerd hadden. Dit maakt het voor de gemeente Leek en Noordenveld mogelijk in deze financieel krappe tijden het centrum Leek-Nietap op te knappen. Regio Groningen-Assen ondersteunt en initieert projecten die een duidelijke toegevoegde waarde leveren aan de ontwikkeling van haar ambities in de regio. GA Regio Groningen-Assen ontdekken! www.regiogroningenassen.nl

   .
Back to top button