Tolberterstraat krijgt ook een metamorfose

LEEK – De afgelopen jaren is hard gewerkt aan het verbeteren van de kwaliteit van het centrumgebied van Leek. Het centrum heeft een facelift ondergaan door een nieuwe inrichting met kwalitatief hoogwaardige materialen, bijzondere elementen en veel groen.

Waardoor het nu gezellig winkelen is in het centrum. Om financiële redenen is de Tolberterstraat, voor zover deel uitmakend van het kernwinkelgebied, tot nu toe buiten de herinrichting gebleven.

Het college is zeer verheugd dat, met financiële steun van de provincie Groningen, alsnog ruimte is gevonden om de Tolberterstraat op hetzelfde kwaliteitsniveau te brengen als de rest van het centrumgebied.

Er is een voorlopig ontwerp opgesteld voor de herinrichting van de Tolberterstraat. Deze is inmiddels met de eigenaren en gebruikers van panden in de Tolberterstraat besproken.

 

Hoofdkenmerken uit het voorlopig ontwerp voor de nieuwe inrichting zijn:

  • het aanbrengen van een nieuwe groenstructuur in de vorm van (knot-) platanen;
  • het aanbrengen van nieuwe bestrating van dezelfde kwaliteit als de rest van het centrumgebied;
  • de aansluiting van de Tolberterstraat op de Dam. Het idee is om hier, vrij verspreid in de ruimte, betonnen zitelementen te plaatsen met een bijzondere vorm;
  • het maken van een plein vóór de kerk, met bijzondere beplanting en verlichting, en zitelementen;
  • het maken van een entreeplein op de kop van de Tolberterstraat, bij dorpshuis De Til.

De planning is er op gericht om het werk voor de zomervakantie aan te besteden, zodat de uitvoering na de zomervakantie kan beginnen.

Back to top button