Stichting Urgente Noden actief in Leek

LEEK – Het college van burgemeester en wethouders van Leek heeft besloten om aan Stichting Urgente Noden (SUN) Groningen voor 2014 een subsidie te verlenen. Stichting Urgente Noden verleent financiële hulp aan mensen die in dringende financiële nood verkeren en geen aanspraak kunnen maken op een andere voorziening.

Stichting Urgente Noden Groningen is in 2012 opgericht. De stichting is gestart in de stad Groningen maar wil de hele provincie bedienen. Particulieren kunnen niet zelf een aanvraag indienen bij de stichting; dit kan alleen door instellingen. Er wordt alleen een financiële bijdrage gegeven als er sprake is van een hulpverleningstraject, de bijdrage moet passen in een brede oplossing waaraan gewerkt wordt.

 

De financiële steun die de stichting biedt, wordt betaald uit bijdragen van fondsen. Voor de personele kosten heeft de stichting een subsidieverzoek ingediend bij alle Groninger gemeenten. De gemeente Leek heeft besloten het verzoek te honoreren en verstrekt voor 2014 een subsidie van € 3525,00. Hiermee wil de gemeente een extra bijdrage leveren aan het armoede- en schuldenbeleid van de gemeente.

Back to top button