Bewoners en gemeente renoveren plantsoen in Tolbert

LEEK – Bewoners van de Oldebertweg in Tolbert hebben samen met de gemeente Leek plannen gemaakt om de plantsoenen langs deze weg aanpakken. Vanuit de buurt is vanwege de slechte onderhoudstoestand meer dan eens aangedrongen op verbetering van de stroken tussen de woningen en de weg.

Gezamenlijk is geconstateerd dat het bestaande plantsoen sterk verouderd en verrommeld is en dat de bomen (essen) door de ziekte essentaksterfte zwaar aangetast zijn.

 

Samen met de bewoners is een renovatieplan opgesteld. Alle bomen in de straat worden verwijderd en het plantsoen wordt gerooid. Er is geen geld om het volledige plantsoen te vervangen. Er komt daarom een strook van twee meter breed langs het voetpad, waar witte rozen worden geplant. De rest wordt gazon.

Ter vervanging van de gerooide essen worden aan de noordzijde van de Oldebertweg (tussen de rotonde en de ijsbaan) lindes geplant, waarmee een laaneffect beoogd wordt. Vanwege de beperkte ruimte worden aan de zuidzijde van de weg alleen lindes geplant tussen Garage Smidts en de Leuringslaan.

 

De gemeente Leek, die zeer tevreden is over deze gezamenlijke aanpak, start in de week van 17 maart met de voorbereidende werkzaamheden en de kap van bomen. De plantwerkzaamheden zijn waarschijnlijk half april afgerond. De gazons worden in mei ingezaaid. Aansluitend worden de voetpaden, die door kabel- en leidingwerkzaamheden zijn beschadigd, hersteld.

 

Back to top button