Aanleg waterelement Schreiershoek Leek

LEEK – In het toekomstige groen langs de Schreiershoek in Leek start vanaf 31 maart 2014 de aanleg van het waterelement. Dit unieke object in de openbare ruimte speelt in op de historie van Leek. Het waterelement komt namelijk op de plek waar tot ongeveer vijftig jaar geleden het Leekster Hoofddiep liep.

Het ontwerp is de uitwerking van de variant voor de herinrichting van het centrum Leek-Nietap, die in 2011 door de inwoners is gekozen.

Het waterelement bestaat uit chinees natuursteen met rondom een natuurstenen pad. Ook worden er een aantal rechthoekige natuurstenen zitelementen aan de zijde van de Schreiershoek geplaatst. Naar verwachting is de aanleg van het element in mei gereed.

Project Leek-Nietap

Het project herinrichting Leek-Nietap is een deelproject van de Intergemeentelijke Structuurvisie Leek-Roden en wordt mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de Regio Groningen-Assen en aanvullende bijdragen van Provincie Groningen en Provincie Drenthe. De eigen bijdrage bestaat voornamelijk uit projectonderdelen waar de gemeenten al middelen voor gereserveerd hadden. Dit maakt het voor de gemeente Leek en Noordenveld mogelijk in deze financieel krappe tijden het centrum Leek-Nietap op te knappen. Regio Groningen-Assen ondersteunt en initieert projecten die een duidelijke toegevoegde waarde leveren aan de ontwikkeling van haar ambities in de regio. GA Regio Groningen-Assen ontdekken! www.regiogroningenassen.nl

   .
Back to top button