Vereniging Tourist Information Leek besteedt nalatenschap aan drie toeristische doelen

LEEK – De Vereniging Tourist Information Leek (voorheen VVV Leek e.o.) heeft reeds enige tijd geleden haar activiteiten over gedragen aan het Infocentrum Nienoord, welke valt onder de nieuw opgerichte Stichting Landgoed Nienoord. Omdat wel de activiteiten, maar niet de bezittingen werden overgedragen, is de Vereniging reeds per 1 januari 2013 in liquidatie gegaan.

Door een jarenlang efficiënt en sober beleid, alsmede door de verkoop van alle bezittingen resteerde uiteindelijk een aanzienlijk batig saldo. Volgens de statuten van de Vereniging dient dit saldo een bestemming te krijgen ten bate van toerisme en recreatie in de gemeente Leek.

Inmiddels heeft het huidig bestuur na het maken van zorgvuldige afwegingen, drie concrete bestemmingen gevonden, waarbij de naam van de vereniging zal voortleven:

1.     Bij de kerk van Midwolde wordt een zogenaamde Socialsofa geplaatst. Dit is een bank, ingelegd met mozaïksteentjes, waarbij verschillende afbeeldingen een verband leggen met de kerk van Midwolde en het Landgoed Nienoord.

2.     In de Borg Nienoord wordt op de bovenverdieping een permanente expositie ingericht over de vroegere bewoners van de Borg.

3.     In de Tolberterstraat in Leek wordt centraal, extra speciaal straatmeubilair geplaatst, alsmede een lindeboom.

 

Alle drie genoemde doelen worden geheel gefinancierd door de vereniging en krijgen speciale naamsvermelding van de schenker(de vereniging). In totaal is met deze drie bestemmingen circa

€ 40.000,- gemoeid. Naar verwachting kunnen alle doelen dit jaar worden uitgevoerd.

Back to top button