Uitvoering herinrichting parkeerterrein landgoed Nienoord van start

LEEK – Het project Toeristisch Recreatieve Infrastructuur (TRI) landgoederenzone Leek-Roden, deel Nienoord wordt afgerond met de uitvoering van de herinrichting van het grote parkeerterrein op het landgoed. Dit is wenselijk vanwege meer activiteiten en dus intensiever gebruik, maar ook om het veiliger en aantrekkelijker te maken.

Op het oostelijk deel worden meer parkeerplaatsen aangelegd. Ook op het voorterrein bij het Infocentrum komt meer parkeerruimte en ook wordt dit gedeelte multifunctioneler en gezelliger gemaakt. Ten slotte wordt het asfalt opgeknapt en van een nieuwe slijtlaag voorzien. De werkzaamheden starten medio april en duren tot 24 mei. De werkzaamheden aan de verhardingen worden uitgevoerd door aannemer A. Faber. De voorzieningen op het landgoed blijven hierbij met enige hinder toegankelijk.

 

Combinatie met ander werk

Het werk aan de parkeerplaats wordt gecombineerd met het verleggen van de aansluiting van het fietspad vanuit Lettelbert op de Schilhoek. Ook gaat Waterbedrijf Groningen gelijktijdig een nieuwe drinkwaterleiding realiseren tussen de hoofdingang van het landgoed en het Zwemkasteel. Deze werkzaamheden zijn ter voorbereiding op de aanleg van een nieuwe transportleiding ten westen van het landgoed.

 

Project Nienoord

Het project is een uitwerking van de Intergemeentelijke Structuurvisie Leek-Roden. Het project wordt ondersteund door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Europese subsidies (Europese Unie, Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, en het Samenwerkingsverband Noord-Nederland) en provinciale en regionale (regio Groningen-Assen) subsidies.

   .
Back to top button