Uitreiking Koninklijke onderscheiding

TOLBERT – Op vrijdag 11 april 2014 reikt de burgemeester van Leek, dhr. B.C. Hoekstra, een Koninklijke onderscheiding uit aan de heer S. Riepma te Tolbert, Lid in de Orde van Oranje-Nassau, om ca. 15.45 uur tijdens de opening van de CazemierBoerderij te Tolbert.

De heer Riepma (62) ontplooide/ontplooit de volgende vrijwillige activiteiten:

1981 – 1993        bestuurslid, lid van de kascommissie, secretaris van Penta Primair, een koepelorganisatie voor het basisonderwijs

1983 – 1995        penningmeester van de Handelsvereniging Tolbert

1994 – heden      medeoprichter, bestuurslid in de functie van penningmeester van de Stichting Oudheidkamer Fredewalda. Als penningmeester was hij nauw betrokken bij enkele grote en dure projecten, zoals het laten bouwen van een maquette van Tolbert anno 1900-1930 ter waarde van ƒ 120.000,00 in 1997 en het Oral History filmproject (2000-heden). In 2009 werd de monumentale CazemierBoerderij in Tolbert aangekocht om daar een permanente expositie in te richten. Onder leiding van de heer Riepma werd de financiering van dit ambitieuze project (kosten: meer dan een miljoen euro) op poten gezet. Enorm veel werk werd door hem verzet

1995 – 2012        voorzitter van de Commissie Controle Financiën en Organisatie van de gereformeerde kerk te Leek, sinds een fusie in 2007 de Protestantse Gemeente Leek-Oldebert (PGLO) genaamd

2005 – 2012        penningmeester van Stichting Vredewold en Stichting Huisvesting Vredewold, een organisatie voor wonen, welzijn en zorg

2006 – 2013        adviseur financiën voor de Chr. Muziekvereniging Harmonie Leek

2009 – heden      bestuurslid/coördinator van de vrijwilligers van Fredewalda Beheer. Hij heeft zich tijdens de restauratie en herinrichting van de CazemierBoerderij ook geprofileerd als een bekwaam lid van de Bouwcommissie. Onder zijn stimulerende leiding is met een hechte groep vrijwilligers de klus van de herinrichting binnen het budget geklaard. Tijdens het hele proces werd door hem de website nauwkeurig bijgehouden. Voor een gezonde exploitatie van het gerestaureerde gebouw zocht en vond hij een partner in het Dorpshuis, dat sinds September 2013 in de CazemierBoerderij is gehuisvest

Back to top button