Herinrichting Tolberterstraat in Leek

LEEK – De afgelopen jaren is de kwaliteit van het centrumgebied van Leek sterk verbeterd, door een nieuwe inrichting met kwalitatief hoogwaardige materialen, bijzondere elementen en veel groen.

Om financiële redenen is de Tolberterstraat (kernwinkelgebied) helaas buiten de herinrichting gebleven. In het voorjaar kon de gemeente Leek al melden dat, met financiële steun van de provincie Groningen, alsnog ruimte is gevonden om de Tolberterstraat op hetzelfde kwaliteitsniveau te brengen als de rest van het centrumgebied.

 

Inmiddels heeft de raad het benodigde investeringskrediet beschikbaar gesteld en is een aannemer geselecteerd die de herinrichting zal uitvoeren, te weten de Anteagroup uit Heerenveen. De aannemer zal direct na de zomervakantie starten met de werkzaamheden. Vooruitlopend daarop zal een informatieavond worden belegd voor de betrokken eigenaren en gebruikers. Zij zullen daartoe binnenkort een schriftelijke uitnodiging met nadere informatie ontvangen.

 

De herinrichting van de passage tussen de Tolberterstraat en winkelcentrum de Hulst valt buiten de opdracht die aan de Anteagroup is verstrekt. De gemeente oriënteert zich op dit moment op de mogelijkheden om op korte termijn ook tot een herinrichting van de passage te komen.

Back to top button