770.000 euro subsidie voor 21,5 hectare nieuwe natuur

WESTERKWARTIER/REGIO – In het Zuidelijk Westerkwartier, Haren, Westerwolde en rond Winschoten wordt ongeveer 21,5 hectare landbouwgrond omgezet in natuur. Het gaat om grond die in handen is van particulieren en die ligt binnen het Natuurnetwerk Nederland. De provincie Groningen trekt 770.000 euro uit voor deze functieverandering.

Landbouwgrond die de functie natuur krijgt wordt minder waard. De provincie komt daar met subsidie in tegemoet. Dit bedrag is ook bedoeld om de grond blijvend als natuurterrein in te richten. Eigenaren krijgen daarna jaarlijks een vergoeding voor de maatregelen die passen bij het ’type natuur’ dat op hun perceel ligt. Soms is dat moeras, maar het kan ook om een ander type landschap gaan.

De eigenaren van de grond zijn bereid zich in te zetten voor de ontwikkeling van natuur en willen een voorbeeldrol spelen in hun omgeving. Soms is er geen inrichtingsmaatregel nodig, omdat de grond aansluit op bezit van Staatsbosbeheer of op andere percelen met particulier natuurbeheer.

Foto: Zuidelijkwesterkwartier

Back to top button