Openbare hoorzitting tegen besluit camperparkeerplaatsen op De Tip Leek

LEEK – De Commissie Bezwaarschriften van de gemeente Leek houdt op woensdag 13 december 2017 een openbare hoorzitting. De hoorzitting wordt gehouden in het gemeentehuis van Leek, Tolberterstraat 66 in Leek.

19.00 uur: Bezwaarschrift gericht tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders van 30 mei 2017 met betrekking tot een aanwijzings- en verkeersbesluit voor twee camperparkeerplaatsen op het parkeerterrein van De Tip in Leek.

Tijdens de openbare vergadering van de Commissie Bezwaarschriften mogen alleen genodigden het woord voeren. De genodigden ontvangen hiervoor voorafgaand aan de hoorzitting een persoonlijke uitnodiging. Belangstellenden zijn slechts toehoorder. In verband met mogelijke wijzigingen in de agenda van de Commissie Bezwaarschriften, adviseren wij u op de dag van de hoorzitting de gemeentelijke website te raadplegen.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de commissie mevrouw J. Greven, tel. 0594-551515.

Back to top button