Geslaagde uitvoeringen rederijkerskamer Vredewold Tolbert

TOLBERT – Op vrijdag 1 en zaterdag 2 februari heeft Rederijkerskamer Vredewold uit Tolbert twee zeer succesvolle voorstellingen gegeven. De zaal in de Postwagen was twee keer goed gevuld.

Mevrouw Gini Hartman was dit jaar 50 jaar lid en de heer Tjaard Bouwman was dit jaar 25 jaar lid van de vereniging. Deze beide leden zijn zaterdag gehuldigd. Het erelid Wemo Cazemier dat kort voor de uitvoeringen helaas is overleden zou dit jaar zelfs 65 jaren lid geweest zijn van onze vereniging.

Het opgevoerde stuk: “Boerenbont en rode lampjes” geschreven door Carl Slotboom viel bij het publiek zeker in de smaak uitgaande van veelvuldig gelach vanuit de zaal en na afloop een daverend applaus. De volgende uitdaging staat al weer op de agenda. De repetities hiervoor beginnen binnenkort.

Rederijkerskamer Vredewold zal op 22 en 23 juni een openluchtspel gaan opvoeren voor de CazemierBoerderij. Het is een coproductie van “Vredewold” en het vertellerscollectief “Kom op Verhoal” van Mien Westerkwartier. De opdracht en eindverantwoordelijkheid ligt bij “Fredewalda”, die in 2019 hun 25-jarig jubileum vieren en daarbij een platform geven aan Wytze Keuning ( 1876-1957) , een schrijver die in Tolbert is geboren en opgegroeid. Hij schreef een boek over Tolbert, met als titel “De Fakkel”. Het boek gaat over de tijd van de vervening, grote armoede en ellende. In het stuk zit alles, humor, spektakel, tranen en verdriet. Alvast data om in uw agenda te noteren.

 

Back to top button