Cliënten Wmo ook in coronatijd positief over contact en ondersteuning

Westerkwartier – Cliënten Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) in het Westerkwartier zijn tevreden over het contact met de gemeente en de kwaliteit en het effect van de ondersteuning. Dit blijkt uit het tevredenheidsonderzoek onder cliënten over 2020.

De resultaten zijn vergelijkbaar met voorgaande jaren. Wmo ondersteuning is belangrijk om langer zelfstandig te kunnen wonen en functioneren. De geïnterviewde cliënten vinden de ondersteuning een verrijking voor hun leven.

Impact corona
Door de coronasituatie in 2020 kwamen de consulenten een periode niet bij de cliënten thuis. Zij hadden alleen telefonisch of via videobellen contact met cliënten. Hierdoor kregen consulenten minder zicht op de thuissituatie. Ook heeft de coronasituatie invloed gehad op de uitvoering van het onderzoek. In de eerste maanden van 2020 zijn geen enquêtes verstuurd. Deze zijn later, vanaf september, alsnog verstuurd.

De consulenten gaven aan dat corona behoorlijke impact op de cliënten heeft (gehad). Er was en is angst besmet te raken met het coronavirus. Dit heeft mogelijk invloed gehad op de respons, die lager was dan in voorgaande jaren. De resultaten van de enquête en de interviews geven toch voldoende informatie om conclusies te trekken en aanbevelingen te doen.

Aanbevelingen
Het onderzoek geeft een aantal aanbevelingen die de gemeente Westerkwartier ter harte neemt.

  • Met het preventieprogramma sociaal domein wil de gemeente onder meer bereiken dat inwoners minder gebruik maken van maatwerkvoorzieningen en meer van algemeen toegankelijke basisvoorzieningen. Ook wil de gemeente dat inwoners meer kijken naar ondersteuning in het eigen netwerk en minder uitgaan van ‘recht hebben op een voorziening’. De gemeente wil meer toe naar ondersteuning passend bij de situatie van de cliënt. Voor huishoudelijke hulp, waar de grootste vraag naar is, kan de gemeente mogelijk zoeken naar een vorm van basisvoorziening of een efficiëntere vorm van organiseren van de hulp.
  • Het gesprek tussen cliënt en consulent is belangrijk. Hierdoor krijgt de consulent een goed beeld van de gezondheidssituatie, het netwerk en de leefomgeving van de cliënt. Hiermee kan de consulent de vraag van de cliënt beter beoordelen en passende oplossingen vinden. De aanbeveling is dan ook met nieuwe cliënten en cliënten met een nieuwe indicatie altijd een gesprek te hebben, zo mogelijk bij de cliënt thuis.

Wethouder Wmo Bert Nederveen: We zijn blij, dat de cliënten met een Wmo-voorziening positief zijn over het contact met en de ondersteuning van de gemeente. We scoren al een aantal jaren goede resultaten en zijn daarmee goed op weg. Tijdens de coronasituatie hebben de consulenten een periode geen huisbezoeken afgelegd. Daardoor hadden consulenten toch minder zicht op de thuissituatie en was het soms lastiger om de juiste ondersteuning in te schatten. De coronasituatie heeft het belang van het gesprek tussen cliënt en consulent, zo mogelijk in de thuissituatie, weer laten zien.”

Resultaten
De gemeente gebruikt de resultaten om de Wmo nog beter te kunnen uitvoeren. De uitkomsten van het onderzoek staan op www.waarstaatjegemeente.nl. Het rapport is op te vragen bij de gemeente.

Back to top button