Provincie geeft extra impuls van één miljoen euro voor Kickstart Westerkwartier

Westerkwartier – De provincie Groningen en de gemeente Westerkwartier zetten in op gelijke kansen voor alle kinderen. Elk kind verdient de kans om gezond op te groeien en zich breed te ontwikkelen.

De afspraken rond de uitvoering van Kickstart Westerkwartier zijn opgenomen in een regionaal arrangement als onderdeel van het Leefbaarheidsprogramma van de provincie Groningen. Hiervoor stelt de provincie een bedrag beschikbaar van € 1.000.000,–. Gedeputeerde Tjeerd van Dekken overhandigde vanmiddag een cheque hiervoor aan wethouder Elly Pastoor op het schoolplein van CBS Remmelt Booy in Doezum.

Uitbreiding activiteiten en samenwerking
Kickstart staat voor een Kansrijke, Inclusieve, Creatieve en Krachtige start voor alle kinderen in het Westerkwartier. Met de financiële impuls van de provincie is het voor de gemeente mogelijk om alle verschillende activiteiten die ze al doen voor kinderen in Westerkwartier te bundelen, uit te breiden en te versterken. De gemeente doet dit vooral dichtbij het kind en zijn omgeving. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met scholen, verenigingen, kinderopvang en andere maatschappelijke partners zodat zoveel mogelijk kinderen en ouders profiteren van het aanbod. Het gaat -bijna- vanzelf en het is vooral heel leuk en leerzaam.

Gedeputeerde Tjeerd van Dekken: “Met de financiële impuls kan de gemeente de samenwerking met publiek-private organisaties verbreden, versnellen en de opgedane kennis delen met andere gemeenten. Een van de extra toevoegingen aan Kickstart Westerkwartier is een structureel aanbod voor 11 basisscholen met activiteiten voor kinderen tijdens een zogenaamde verrijkte schooldag. Vakken en workshops over gezondheid, bewegen, cultuur en ontspanning leveren een bijdrage aan gelukkige, gezonde en kansrijke kinderen in Westerkwartier.”

Activiteiten
Wethouder Elly Pastoor: “Met Kickstart Westerkwartier bieden we alle kinderen de kans om ervaring op te doen met allerlei activiteiten die hen helpen om zich te ontwikkelen tot gezonde en zelfstandige volwassenen met een kansrijke toekomst. Of het nu gaat om taalontwikkeling, gezonde voeding, sport en bewegen, muziek, kunst en cultuur of digitale vaardigheden. Voor ieder kind een kansrijke start, daar gaan we voor! ”

Kickstart Westerkwartier: een kansrijke toekomst vanaf het allereerste begin
Kickstart heeft drie thema’s:
1. Kickstart voor Kleintjes: 0-4 jaar (gericht op doorlopende zorg voor en na de geboorte van een kind)
2. Kickstart op school: 4-12 jaar, een programma op scholen die daaraan mee willen doen door het lespakket uit te breiden, o.a. onder de vlag van Tijd voor Toekomst
3. Kickstart in jouw buurt: 0-23 een breed aanbod van verschillende activiteiten door lokale organisaties, gericht op gezond leven en gezond en lekker eten (JOGG-aanpak: Jongeren op Gezond Gewicht: Gezonde Jeugd Gezonde Toekomst).

Regionale arrangementen
In de regionale arrangementen werken de provincie en gemeenten samen aan regio-specifieke opgaven die raken aan brede welvaart en die bijdragen aan het vergroten van de leefbaarheid. Daarbij is samenwerking met (maatschappelijke) organisaties van belang, net als kennisdeling. De arrangementen zijn onderdeel van het provinciale Programma Leefbaarheid en worden uitgevoerd in zes regio’s: gemeente Groningen, gemeente Het Hogeland, Gemeente Eemsdelta, gemeente Westerkwartier, gemeente Midden Groningen en de regio Oost-Groningen.

   .
Back to top button