Extra geld (€80.000) voor nieuwe sportactiviteiten in de gemeente Westerkwartier

Westerkwartier – Voor de uitvoering van het Sportakkoord in 2021 ontvangt de gemeente € 40.000. Het Rijk heeft besloten dit bedrag te verdubbelen naar € 80.000.

Dit is bedoeld als impuls voor sportactiviteiten nadat ook de sportsector grotendeels heeft stilgelegen door corona. De gemeente roept daarom iedereen op met ideeën te komen voor activiteiten die passen binnen het Sportakkoord. Voor de uitvoering kunt u subsidie aanvragen.

Een goed sportidee? Vraag subsidie aan
Aanvragen van subsidie kan via het subsidieformulier op de website www.westerkwartier.nl/sportakkoord. Hier staan ook de voorwaarden voor de subsidie vermeld. Heeft u een idee, maar weet u niet zeker of het past binnen het Sportakkoord? Of wilt u graag eens uw idee bespreken? Dan kunt u altijd contact opnemen met de contactpersonen van de werkgroepen. Kijk hiervoor ook op de website

Wat is het doel van het sportakkoord?
Met het Sportakkoord Westerkwartier wil de gemeente bereiken dat iedereen, écht iedereen, plezier in sport en bewegen heeft. Nu en in de toekomst; ongehinderd en in een veilige en gezonde omgeving. En dat een leven lang: als sporter, vrijwilliger of toeschouwer. En ieder op zijn of haar eigen niveau.

Back to top button