Plaatsen van vleermuisschermen in Oostindie Zuid als tijdelijke vliegroute

Leek – In Oostindie Zuid komen vleermuizen voor. Zij maken gebruik van lijnstructuren zoals lanen en houtsingels om langs te vliegen.

Wegens de aanleg van de nieuwe wijk worden enkele houtsingels gekapt. Hiervoor worden nieuwe lanen en singels terug geplant. Het kappen gebeurd in februari. Dit is onder andere afgestemd op de winterslaap van de vleermuizen.

Vleermuisschermen
De vleermuizen zijn vanaf maart weer actief. Dan zijn de nieuwe lanen en singels nog niet aangeplant. Daarom zet de gemeente na de kap vleermuisschermen neer. Deze vormen een tijdelijke vliegroute voor de vleermuizen.

De vleermuisschermen blijven staan totdat de nieuwe lanen en singels groot genoeg zijn om als vliegroute te kunnen dienen voor de vleermuizen. Het plaatsen van de vleermuisschermen is een verplichting die voorkomt uit het activiteitenplan en ecologisch werkprotocol, die zijn opgesteld naar aanleiding van ecologisch onderzoek.

Back to top button