VZ Westerkwartier luidt noodklok over ondeugdelijke stikstofkaart voor Westerkwartier

Westerkwartier – VZ Westerkwartier maakt zich samen met de boeren en een groot deel van de burgers ernstige zorgen over de ondeugdelijke stikstofvoorstellen waar het Rijk mee is gekomen.

Onterechte  eenzijdige focus op de boeren
Helaas ligt bij de plannen van het Rijk de focus op de stikstofverbinding ammoniak en dan ook nog heel eenzijdig op de hardwerkende boeren. Dit vindt de fractie van VZ Westerkwartier zeer kwalijk.

Volgens VZ moet er op zijn minst integraal en tegelijkertijd gekeken worden naar alle  bronnen van stikstofverbindingen. Dus ook zeker naar de industrie (bijvoorbeeld de Suikerunie), de auto’s (snelweg A7) en de energiecentrales in de Eemshaven met hun stikstofoxide uitstoot.

Ondeugdelijke stikstof kaart
VZ  vindt dat er, los van de vraag of er in ons land voor bepaalde gebieden een stikstofprobleem is, het gesprek erover tussen betrokken partijen, waaronder onze boeren, in ieder geval als uitgangspunt een betrouwbare stikstofkaart moet hebben.

VZ stelt dat de door het rijk opgestelde en gepresenteerde kaart onbetrouwbaar is. Dat er zeer storende fouten in de kaart zitten is al wel heel duidelijk gebleken bij Vlieland. Maar ook het plaatje voor onze gemeente deugt volgens de partij niet.

Ingetekende uitstoot beperking klopt niet
Op het afgebeelde stikstofkaartje geldig voor het Westerkwartier is te zien dat er uitstoot restricties zijn ingetekend in en rondom het natura 2000 gebied Leekstermeer. Verder zelfs ook voor het aangelegde extra natuurgebied boven Boerakker en onder Zuidhorn.

Deze laatste zijn zogenaamde NNN gebieden. Kunstmatig gecreëerde natuur vanuit voormalig landbouwgebied.

Volgens VZ staat er in het beheerplan Leekstermeergebied (natura 2000) heel duidelijk dat dit geen stikstofgevoelig gebied is. Er zijn dus geen restricties nodig. Sterker nog gezien de vele ganzen die er foerageren en ook poepen is dit zelfs onmogelijk.

Verder geldt dat de uitspraak van de RvS  over de met Europa gemaakte afspraken gaat over speciale bescherming van alleen stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden.

Het  gaat dus niet over het Leekstermeergebied en ook zeker niet over de kunstmatig en recent aangelegde nieuwe natuur in onze gemeente en provincie. Toch regels op willen leggen is onbehoorlijk. Immers op deze manier worden  boeren gestraft  voor hun meewerken aan de aanleg van nieuwe natuurgebieden. Onbehoorlijk bestuur van het Rijk vindt de fractie dit.

VZ fractie vraagt het nieuwe college alvast om actie
VZ heeft het college hierover indringende vragen gesteld en vraagt daarbij om als gemeente het geluid bij het rijk en de provincie te laten horen, dat dit zo echt niet kan.

Back to top button