Een betere bescherming van Europese klanten op het gebied van crypto

Partnerbijdrage – Door het aan banden leggen van de cryptovaluta wil de EU met nieuwe wetgeving de klanten op de cryptomarkt beter beschermen. Met nieuwe wetgeving worden de aanbieders van cryptomunten beter gecontroleerd en worden de eisen voor cryptobedrijven strenger. De cryptobedrijven moeten zich met de nieuwe regelgeving houden aan eisen die ook gelden voor andere financiële producten zoals banken en hypotheken.

De nieuwe EU-regelgeving zal in 2025 gaan gelden. Met de nieuwe regelgeving moet een einde worden gemaakt aan de wildgroei van cryptovaluta. De Europese Raad en het Europees Parlement hebben al een akkoord bereikt, maar de officiële goedkeuring moet nog komen. De regels zullen worden uitgewerkt in de Markets in Crypto-assets Regulation (MiCA).

Het beschermen van de Europese klant staat centraal
Met de nieuwe EU regelgeving moeten klanten op de cryptomarkt beter worden beschermd. De aanbieders van cryptovaluta moeten zich dan houden aan financiële richtlijnen waarin duidelijk moet zijn wat het bedrijf doet, wat de doelen zijn en hoe de burger wordt beschermd tegen ongewenste verliezen. Door deze bescherming wordt financiële fraude op de markt tegengegaan. Niet alleen financiële richtlijnen komen in de nieuwe wetgeving naar voren, ook het milieu moet worden ontlast. Aanbieders van cryptovaluta moeten zich daarom houden aan klimaatrichtlijnen, zoals een beperkt aandeel in CO2-uitstoot. Ook zal witwasfraude worden tegengegaan en zal er meer controle vanuit de EU gaan plaatsvinden.

De invoering van specifieke regels voor stablecoins
Binnen de nieuwe EU-wetgeving wordt er een onderscheidt gemaakt tussen stablecoins, crypto-assets in het algemeen en tokens of munten voor digitale betalingen. De zorg op de valutamarkt bevindt zich met name rondom de stablecoins omdat de waarde van deze valuta wordt gedekt door bijvoorbeeld euro’s, dollars of goud. Er is op dit moment geen enkel financieel beleid om de stablecoins wat ervoor kan zorgen dat traditionele kapitaalmarkten veel hinder kunnen ondervinden.

Er zullen eisen worden gesteld aan de financiële markten
Door een financiële strop op de valutamarkt in mei 2022 zijn er veel zorgen ontstaan binnen het Europese Parlement. Door een recente waardedaling is te zien dat de digitale valuta verre van stabiel is en dat dit hoge risico’s met zich mee kan brengen. Door standaarden aan te brengen die gelden binnen de gehele EU moet de markt stabieler worden met minder risico’s voor beleggers. Dit moet de markt ook aantrekkelijker maken voor andere landen omdat er dan duidelijke richtlijnen zijn opgesteld.

Bovendien wordt de data-eigenaarschap van de Europese burgers gewaarborgd. In de VS is men bezig met het aansluiten op een huidig privacy-regelement wat voor een betere en toegankelijkere markt moet zorgen. Met de richtlijnen vanuit de EU kan er beter op deze markt worden ingespeeld wat de Europese cryptomarkt veiliger, stabieler en aantrekkelijker maakt voor beleggers vanuit de EU en de VS.

Back to top button