Jubileumtentoonstelling 25 jaar Muziek in d’Olle Buurt in Tolberter kerk

Tolbert – Op zaterdag 24 en zondag 25 september 2022 is in de kerk van Tolbert een expositie te bezichtigen, die een overzicht geeft van de activiteiten van de Vrienden van de Tolberter Kerk in de afgelopen 25 jaar (waarbij de door corona uitgestelde activiteiten uit 2021 en 2022 voor één jaar zijn geteld).

De tentoonstelling wordt op zaterdag 24 september 2022 om 10.30 uur geopend door Bé Schollema, wethouder kunst en cultuur van de gemeente Westerkwartier. Donateurs van de concerten en verdere belangstellenden zijn daarbij van harte welkom. De tentoonstelling is zaterdag van 11.00 tot 17.00 en zondag van 13.00 tot 17.00 uur gratis te bekijken.

Middeleeuwse kerk
Op 28 september 1996 was de middeleeuwse kerk in Tolbert voor de eerste keer het podium voor een concert, georganiseerd door de Orgel- en Muziekcommissie, die was voortgekomen uit de plaatselijke commissie Tolbert van de Stichting Oude Groninger Kerken.

De commissie werd destijds door een aantal enthousiaste vrijwilligers in het leven geroepen om gelden in te zamelen voor de restauratie van het in de kerk aanwezige “Van Oeckelenorgel”.

Muziek in d’Olle Buurt
Al snel kreeg de concertserie de naam “Muziek in d’Olle Buurt”, naar de oude naam van het dorp Tolbert. De voltooiing van de restauratie van het “Van Oeckelenorgel” betekende niet het einde van de concertserie, omdat naderhand ook de zorg voor het “H.H. Hess-kabinetorgel” aan de organisatie werd toevertrouwd. Bovendien had de concertserie in de loop der jaren een eigen naam gevestigd en daarbij een divers publiek aan kunnen spreken.
De activiteiten staan sinds september 2007 onder auspiciën van de stichting “Vrienden van de Tolberterkerk”.

Back to top button