Gemeente Westerkwartier wil samen met inwoners de ‘Koers voor Nienoord’ vastleggen in een gebiedsvisie

Leek – Landgoed Nienoord in Leek is één van de parels van het Noorden. Elk jaar bezoeken ruim 350.000 mensen het Landgoed. Nienoord is een uniek gebied waar rust, natuur, cultuur, historie, recreatie, sport en theater elkaar ‘ontmoeten’.

Het is belangrijk om deze verschillende waarden en belangen in evenwicht te houden. Daarom stelt de gemeente een integrale Gebiedsvisie Nienoord op. In dit proces vraagt de gemeente inwoners mee te praten en mee te doen.

U bent welkom bij een inloopbijeenkomst
Dinsdag 31 januari 2023 van 16:00 uur tot 20:00 uur organiseert de gemeente een inloopbijeenkomst in het gemeentehuis van Leek, Tolberterstraat 66. U bent van harte welkom.

Een aantal vragen tijdens de bijeenkomst
Deze vragen zijn onder meer:

  • Welke kansen ziet u voor Landgoed Nienoord?
  • Welke eventuele belemmeringen ziet u voor het gebied?
  • Wat mag volgens u niet ontbreken in een Gebiedsvisie voor Landgoed Nienoord?
  • Tijdens de bijeenkomst vertellen we u ook graag over het proces en de fasen om tot de
  • gebiedsvisie te komen.

‘Koers voor Nienoord’ bepalen aan de hand van de gesprekken
De gemeente stelt ook een analyse op van het gebied en voeren een aantal gesprekken. De opbrengsten van de inloop, de gesprekken en de analyse vormen dan samen de ‘Koers voor Nienoord’. De Koers en alle reacties daarop worden vervolgens vastgelegd in de Gebiedsvisie Nienoord. Rond de zomer van 2023 wordt deze visie voorgelegd aan de gemeenteraad. Die stelt de Gebiedsvisie uiteindelijk vast.

Heeft u vragen?
Dan kunt u een mail sturen naar [email protected] of contact opnemen via 14 0594.

Back to top button