In december of januari een meldingsformulier ingevuld op Politie.nl; dit moet mogelijk opnieuw na technische fout

Nederland – Door een technische fout op politie.nl zijn waarschijnlijk tientallen tot enkele honderden meldingsformulieren in december 2022 en januari 2023 niet verwerkt. Het gaat om online meldingen, contactverzoeken, complimenten en klachten, niet om online aangiften.

Het probleem is nu inmiddels verholpen. De politie verzoekt iedereen die in deze periode een online formulier invulde – maar geen ontvangstbevestiging kreeg – om dit nogmaals te doen.

In december en januari is het bij een klein deel van de bezoekers aan politie.nl niet gelukt om een meldingsformulier in één keer te verzenden. Na een update van de website werden formulieren na 15 minuten automatisch verwijderd. De meeste mensen vullen een formulier binnen enkele minuten in, maar de politie schat in dat alles bij elkaar toch formulieren verloren zijn gegaan. De informatie in die formulieren is daarmee ook verwijderd. De politie betreurt deze fout.

Formulieren
De technische fout had geen gevolgen voor het online doen van aangifte. Het betrof onder andere deze formulieren:

De politie vraagt iedereen die in december en januari via politie.nl een formulier invulde en hierop geen bevestigingsmail ontving, om nogmaals het betreffende formulier in te vullen.

Back to top button