Zuidhorn – Dinsdag 21 september deelde directeur-bestuurder Janneke Klijn van woningcorporatie Wold & Waard samen met wethouder Geertje Dijkstra-Jacobi van de gemeente Westerkwartier bloemen uit aan bewoners en omwonenden van de Van der Halstraat in Zuidhorn. Daarmee sloten zij de sloop en nieuwbouw af van 14 woningen.

Gesloopt en nieuw gebouwd in aantal fasen
In het najaar van 2020 zijn 14 verouderde gezinswoningen gesloopt. Hier zijn 14 nieuwe Nul-Op-de-Meter seniorenwoningen voor teruggekomen. In december 2020 begon de bouw en in juli dit jaar zijn de laatste woningen opgeleverd.

Bloemen als bedankje
De maanden van bedrijvigheid en bouwrumoer zijn achter de rug. Dat willen we vieren. En we willen omwonenden bedanken voor hun geduld. Verschillende betrokken medewerkers van Wold & Waard brachten samen met directeur Klijn en wethouder Dijkstra-Jacobi huis-aan-huis een bloemetje.

Levensloopbestendig en Nul-Op-de-Meter
De woningen zijn gebouwd door Plegt-Vos en ontworpen door KAW architecten. Het zijn woningen met een slaapkamer en douche beneden en een slaapkamer op de verdieping. En het zijn Nul-Op-de-Meter woningen zonder gasaansluiting; ze wekken voldoende energie op voor het verbruik in en van de woning. Om dat te bereiken zijn ze extra goed geïsoleerd, er liggen zonnepanelen op het dak en de woningen zijn voorzien van een warmte-terugwin-ventilatiesysteem.

Voorziet in behoefte
Wethouder Geertje Dijkstra-Jacobi vertelt: “In onze woonvisie staat, dat goed, energiezuinig en toekomstbestendig wonen voor iedereen toegankelijk moet zijn. Deze nieuwe woningen aan de Van der Halstraat sluiten daar goed bij aan. Daarnaast is in de gemeente behoefte aan meer seniorenwoningen. Wold & Waard heeft met de bouw van deze woningen hier een passende invulling aan gegeven.”

Directeur-bestuurder Janneke Klijn is trots op het project: “Dit project is begonnen in maart 2020; deze afsluiting, anderhalf jaar later, valt samen met het opheffen van de beperkingen. Het is knap dat binnen alle coronabeperkingen het gelukt is om dit project voor elkaar te krijgen. We hebben dat mede te danken aan een constructieve samenwerking met de aannemer en de gemeente.

Het doel is om alle woningen van Wold & Waard in 2050 energieneutraal te krijgen. En dit project draagt daar aan bij; verouderde woningen vervangen we door Nul-Op-de-Meter woningen. Hoe duurzaam wil je het hebben. En dat doen we niet alleen in Zuidhorn; we bouwen duurzame woningen in heel de gemeente Westerkwartier. Voor alle doelgroepen. Zoals 2-slaapkamerwoningen, maar ook kleine verplaatsbare woningen voor 1 of 2 personen.”