Gemeente verwerkt bladafval via Bokashi-methode voor eigen plantsoenonderhoud

WESTERKWARTIER – Donderdag 10 december is bij wijze van proef een eerste bulk van bladafval van de gemeente verwerkt via de zogenaamde Bokashi-methode. Dit vond plaats op het gemeentelijk opslagterrein aan de noordzijde van het Van Starkenborghkanaal in Noordhorn.

Bokashi is Japans voor ‘goed gefermenteerd organisch materiaal’. Het is een methode waarbij bladeren worden vermengd met water, kleimineralen, schelpenkalk en micro-organismen. Dit mengsel wordt daarna luchtdicht afgedekt. Hierna komt een fermentatieproces op gang. Na twee tot drie maanden fermentatie is het bladmengsel een waardevol organisch product geworden, dat gebruikt kan worden voor verbetering van de structuur en het vochthoudend vermogen van de bodem en ook het bodemleven.

Proef
Medewerkers van de buitendienst van de gemeente hebben in overleg met team Groen de afgelopen periode bladafval ingezameld en opgeslagen op het opslagterrein aan het Van Starkenborghkanaal. Donderdag heeft een gespecialiseerd bedrijf uit de gemeente, De Zevenster in Zuidhorn, een grote hoeveelheid van deze bladeren gemengd met de hierboven genoemde materialen.

Daarna is het mengsel in zakken gedaan en zijn deze luchtdicht afgesloten. Na twee tot drie maanden kan de gemeente dit organische product gebruiken als bodemverbeteraar voor haar eigen plantsoenen en parken. Het is eerst een proef op kleine schaal.

Wethouder Openbare Ruimte Geertje Dijkstra-Jacobi was bij de start van deze proef aanwezig. “Het bladafval verwerken via de Bokashi-methode levert een waardevolle grondstof op. Deze grondstof gebruiken we om de structuur van de bodem van onze plantsoenen en parken te verbeteren en het bodemleven te bevorderen. Het is een innovatieve en circulaire manier van plantsoen- en parkonderhoud in onze gemeente. Dit past ook goed in onze doelstelling in te zetten op duurzame toepassingen. We doen dit eerst als proef op kleine schaal en voor eigen gebruik. Volgend jaar evalueren we deze Bokashi-methode voor de verwerking van een deel van  ons bladafval en kijken we of we hiermee door willen gaan en op welke schaal.”

Back to top button